Shawn Drover

En 1966 nació Shawn Drover ex baterista de Megadeth.
Mayo 5
1966

Nació Shawn Drover ex baterista de Megadeth.