David Michael Farrell (Phoenix)

El 8 de febrero de 1977 nació David Farrell bajista de Linkin Park.
Febrero 8
1977

Nació David Farrell bajista de Linkin Park.